close
Konferencja „Obcość, inność, wykluczenie”

Konferencja „Obcość, inność, wykluczenie”

innoscW dniach 9 – 11 grudnia na Wydziale Polonistyki UJ w Krakowie odbędzie się konferencja „Obcość, inność, wykluczenie”.

W języku afrikaans apartheid oznacza tyle, co ‚osobno’ – w sensie fizycznym i symbolicznym, a więc zarówno jako wytyczenie granicy między zaludnionymi obszarami, jak i wzniesienie bariery kulturowej, czyniącej z niezrozumienia czy nieporozumienia (a więc fiaska komunikacji) zaczyn wrogości i nienawiści. W czasie, gdy do języka polityki powraca mur jako dystopijny symbol podziału, oferujący złudną gwarancję bezpieczeństwa i osobności, refleksja nad obcością, innością i wykluczeniem staje się szansą na zespolenie dyskursu filozoficznego z jego artystycznymi rezonansami, dostrzegalnymi w literaturze i kulturze bez względu na jej wysokie czy niskie ambicje artystyczne. Ogólnopolska konferencja naukowa Obcość, inność, wykluczenie ma w założeniu zachęcić do burzenia wszelkich murów: od tych dzielących twórczość wysokoartystyczną od popularnej aż po te pomiędzy akademickim dyskursem a ponowoczesną wypowiedzią, często wykraczającą poza ramy oficjalnych i naukowych kategorii. Organizatorów konferencji w sposób szczególny będą interesować zagadnienia:

• obcości i inności;
• wykluczenia i mowy nienawiści;
• dyskursu wiedzy/władzy, w tym także dyskursu paradygmatycznego;
• obcości w perspektywie kategorii wstrętu, obrzydzenia, brzydoty i abiektu;
• zwrotu etycznego w myśli Emmanuela Levinasa, Giorgio Agambena, Jeana-Luca Nancy’ego, Jacquesa Derridy i innych;
• ksenologii i topografii obcego (np. Bernharda Waldenfelsa);
fenomenologicznych (np. u Edmunda Husserla, Maurice’a Merlau-Ponty’ego czy Alfreda Schütza) ujęć obcości;
• psychoanalitycznej interpretacji wyobcowania i obcości (Sigmund Freud, Jacques Lacan, Julia Kristeva);
• hermeneutycznych strategii przezwyciężania obcości;
• teoretycznoliterackich kategorii obcości i defamiliaryzacji (np. Verfremdungseffekt, ostranenie, cognitive estrangement);
• strategii przezwyciężania obcości: oswajanie i zawłaszczanie vs. alienacja i wyobcowywanie;
• obcości w perspektywie lingwistycznej i kognitywnej;
• obcości w animal studies i ekokrytyce;
• obcość i tabu kulturowego;
• obcości w krytyce postkolonialnej i postzależnościowej;
• estetyki i anestetyki obcego;
• perspektywy techno-antropocenu: od posthumanizmu po • cyborgizację i awataryzację.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres seminariumksenologiczne@gmail.com upływa 10 listopada 2016 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf) zatytułowany wg schematu “Imię Nazwisko, Tytuł wystąpienia” i zawierający:
• abstrakt (max. 600 słów);
• notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
• numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją seminarium, w tym zwłaszcza cateringiem, przygotowaniem materiałów dla uczestników oraz publikacji pokonferencyjnej, przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 PLN. Ośrodek Badawczy Facta Ficta funduje również jeden grant zwalniający z opłaty konferencyjnej (registration fee waiver). Warunki otrzymania grantu opisane są w regulaminie na stronie: factaficta.org/granty

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii Dyskursy gier wideo w serii „Perspektywy Ponowoczesności” (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numerów monograficznych punktowanych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń!

Komitet organizacyjny
dr hab. Joanna Hańderek (Instytut Filozofii UJ)
dr Katarzyna Slany (Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej UP)
mgr Krzysztof M. Maj (Wydział Polonistyki UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

Wydział Polonistyki UJ
ul. Gołębia 14-20; ul. Grodzka 64, Kraków
DEADLINE NA ABSTRAKTY: 10 listopada
OPŁATA REJESTRACYJNA: 350 PLN
KONTAKT: seminariumksenologiczne@gmail.com
Wstęp dla słuchaczy wolny!

Monika Matura

Monika Matura

Na początku była muzyka i książki, co było pierwsze - nie pamiętam. Później dołączył do nich film i gry, a na końcu teatr. I tak mi zostało do dzisiaj :).

Happysad i Ted Nemeth wystąpią w Krakowie- 14.10.16

Julia Pietrucha zagra podwójnie!

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. dowiedz się więcej

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Zamknij