close
15.10: koncert Krakow Improvisers Orchestra z Satoko Fujii (12. edycja Krakowskiej Jesień Jazzowej)

15.10: koncert Krakow Improvisers Orchestra z Satoko Fujii (12. edycja Krakowskiej Jesień Jazzowej)

Międzynarodową kolaboracją, która czeka nas w ramach Krakowskiej Jesieni Jazzowej w połowie października będzie koncert Krakow Improvisers Orchestra z japońską kompozytorką i pianistką Satoko Fujii.

Fujii to postać, której rola i wartość jest niepodważalna zarówno dla krytyków, jak i słuchaczy: to jedna z najciekawszych postaci w świecie współczesnego jazzu.  „Wirtuozerska improwizatorka, oryginalna w środkach wyrazu kompozytorka”  – napisał o niej John Fordham w brytyjskim „Guardianie”. Japonka ma w dorobku ponad 50 albumów studyjnych i koncertowych. Pochodząca z Tokio artystka z powodzeniem łączy jazz, muzykę współczesną, avant-rocka i tradycyjną muzykę japońską w świeżą, innowacyjną mieszankę. Trudno autorską twórczość Fujii pomylić z innym kompozytorem.

Od kiedy w 1996 r. ukończyła bostońskie New England Conservatory of Music, Fujii stawała na czele wielu wpływowych ansambli współczesnej muzyki improwizowanej. Jako trio występowała z kontrabasistą Markiem Dresserem i perkusistą Jimem Blackiem. Ich wspólne nagrania konsekwentnie trafiały do recenzenckich zestawień najlepszych płyt roku. W 2001 r. pojawiła się w avant-rockowym kwartecie, w którym towarzyszyli jej Takeharu Hayakawa, Tatsuya Youshida i Natsuki Tamura. Z Tamurą tworzą zresztą parę nie tylko w muzyce, ale i w życiu. Jest też członkinią Larry Ochs’ Sax & Drumming Core.

– Granie w różnych zespołach często jest inspirujące w nieprzewidywalny sposób. Pojawiają się pomysły, które później realizuję z innymi muzykami – mówiła niegdyś dyrektorowi KJJ Markowi Winiarskiemu podczas rozmowy.

Fujii jest też jedną z najbardziej uznanych na świecie kompozytorek piszących dla dużych jazzowych ansambli. Właśnie w tej roli wystąpi przed krakowską publicznością 15 października w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Utwór „Satoko Fujii com-impro for large ensemble” japońska kompozytorka i pianistka przygotowała specjalnie dla Krakow Improvisers Orchestra. Będzie to trzyczęściowa suita: Com-impro 1, Peace oraz Com-impro 2. Pierwsza i ostatnia część będą improwizacją ustrukturyzowaną.

– Improwizacja ustrukturyzowana polega na tym, że muzycy nie improwizują w zupełnej swobodzie. Podlegają pewnym regułom czy strukturom. Na przykład, zespół zostaje podzielony na sekcje i każda z nich ma swojego lidera. Z dyrygentem mogą mieć umówione znaki, system gestów, który odnosi się do różnych elementów muzycznych, jak tempo, głośność czy faktura. System jest znany, ale to jak muzykom pozostawia się ich interpretację – wyjaśnia Paulina Owczarek, dyrygentka i saksofonistka Krakow Improvisers Orchestra. Muzycy otrzymali już od kompozytorki nuty oraz instrukcje.

Owczarek zresztą występowała już z Fujii. – Miałam przyjemność uczestniczyć w podobnym jej projekcie w Berlinie. Uważam, że jej kompozycje na duże składy są kapitalne. Tym bardziej cieszę się, że udało się ją namówić do współpracy – dodaje Paulina Owczarek, która w secie z Fujii zagra na saksofonie altowym.

W drugim secie koncertu Krakowską Orkiestrą Improwizatorów dyrygować będzie sama Owczarek. – Improwizacja jest dla mnie najbardziej swobodnym i twórczym podejściem do działań z dźwiękiem. Myślę, że cała orkiestra podziela ten pogląd. Dlatego nigdy nie przygotowuję sobie dyrygowania przed koncertem – opowiada krakowska saksofonistka i kompozytorka.

Krakow Improvisers Orchestra to grupa, a zarazem muzyczna przestrzeń współpracy między muzykami improwizującymi z wielu środowisk. Są to muzycy akademiccy i nie związani z uczelniami, specjalizujący się w muzyce freejazzowej, jak i eksperymentalnej. Łączy ich wolna improwizacja. Razem wykonują improwizacje dyrygowane i partytury graficzne.

Pierwsza część koncertu potrwa około 40-50 minut, druga nieco ponad pół godziny.
Początek o godz. 20.00 Bilety są już dostępne w sprzedaży (cena biletu: 15/20 PLN).

SATOKO FUJII & KRAKOW IMPROVISERS ORCHESTRA

„Satoko Fujii Com-Impro For Large Ensemble”

SKŁAD:

Satoko Fujii (JPN) – conducting

Paulina Owczarek(PL) – baritone saxophone/ conducting

Tomek Chołoniewski(PL) – drums

Brianne Curran(PL) – violin

Malwina Kołodziejczyk(PL) – tenor saxophone

Wiktor Krzak(PL) – bassoon

Sebastian Mac(PL) – guitar

Adam Nyk(PL) – vocal

Ernest Ogórek(PL) – bass

Adam Stodolski(PL) – bass

Aleksander Wnuk(PL) – drums

Patryk Zakrocki(PL) – viola


Yet another fascinating performance at this year’s Krakow Jazz Autumn will be Krakow Improvisers Orchestra’s collaboration with the Japanese composer and pianist Satoko Fujii.

Fujii is a musician whose role and value is unquestionable both for critics and listeners – she is one of the most interesting characters in modern jazz. The Guardian’s John Fordham called her “a virtuoso piano improviser, an original composer and a bandleader who gets the best collaborators to deliver”. The Tokyo-born artist has recorded over 50 studio and live albums. She masterfully blends jazz, contemporary music, avant-rock and traditional Japanese music into a fresh, inventive mix. Fujii’s creative output is unlike that of any other artist.

After graduating from Boston’s New England Conservatory of Music, Fujii led many influential ensembles of contemporary improvised music. She performed in a trio with double bassist Mark Dresser and drummer Jim Black. Their joint recordings had consistently made it into critics’ best albums of the year lists. In 2001, she appeared in the avant-garde quartet accompanied by Takeharu Hayakawa, Tatsuya Yoshida and Natsuki Tamura (Tamura being not just her partner in music, but also in life). She is also a member of Larry Ochs’ Sax & Drumming Core.

In a conversation she had with Krakow Jazz Autumn’s director Marek Winiarski, she stressed the importance of artistic collaboration: “Playing in many bands is often inspiring in unpredictable ways. Ideas arise that I can later develop with other musicians”.

Fujii is also one of the world’s most renowned composers for large jazz ensembles. On October 15th at the Manggha Museum of Japanese Art and Technology, her work Satoko Fujii com-impro for large ensemble will be performed by Krakow Improvisers Orchestra. The three-part suite, which she composed for the Orchestra, will include the part “Com-impro 1”, “Peace” and “Com-impro 2”. The first and last part will be structured improvisation.

“Structured improvisation means that the musicians aren’t completely free to improvise. They are subject to certain rules and structures. For example, the band is divided into sections, and each of them has a leader. They may agree to certain signs or gestures with the conductor, which relate to particular musical elements, such as tempo, volume or texture. The system is set, but it is up to the musicians to interpret it” explains Paulina Owczarek, saxophonist and conductor of Krakow Improvisers Orchestra. The musicians have received musical notation and instructions from the composer.

Owczarek has previously collaborated with Fujii. She elaborates: “I had the pleasure of taking part in a similar project in Berlin. I think her compositions for large ensembles are brilliant. I am therefore more than happy to had been able to convince her to collaborate”.  Paulina Owczarek will perform with the orchestra on alto saxophone.

The second set of the concert will be conducted by Owczarek. “Improvisation is for me the most free and creative approach to working with sound. I think the orchestra shares this view. Therefore, I never prepare myself to conduct before a concert” she says.

Krakow Improvisers Orchestra is a group, but also a space for cooperation between improvisers from many different backgrounds. They are academic musicians and those not affiliated with universities, as well as those specializing in free jazz and experimental music. What brings them together is free improvisation. They will perform guided improvisations and graphic scores.

The first part of the concert will take about 40-50 minutes, the second part is just over half an hour. Starting at 8 pm. Tickets now on sale.


Wydarzenia: koncert Krakow Improvisers Orchestra z japońską kompozytorką i pianistką Satoko Fujii w ramach Krakowskiej Jesieni Jazzowej

Data: 15.10.2017, godzina: 20:00
Miejsce: MANGGHA
Materiały prasowe: Organizator

 

 

Krakowska Jesień Jazzowa 2017- PROGRAM

CARLIOT – IT’S NEVER TOO LATE ORCHESTRA 

 “Plays the Heard & Unheard Music from Theatre, Dance and More”

SKŁAD:

Anna Högberg (SWE) – alto sax & baritone sax

Signe Dahlgeen (DNK) – alto sax

Julie Kjaer (DNK) – alto sax & flute

Mikołaj Trzaska (POL) alto sax & bass clarinet

Susana Santos Silva (PRT) – trumpet

Johan Norin (SWE) – trumpet

Steve Swell (USA) – trombone

Per-Âke Holmlander (SWE) – tuba

Elsa Bergman (SWE) – bass

Christopher Cantillo (USA) – drums

Tim Daisy (USA) – drums

 • Data: 9-11.10.2017
 • Miejsce: ALCHEMIA 9-10.10, Finał rezydencji: HEVRE 10
 • Godzina: 20:00
 • cena biletu: 20/30 ALCHEMIA, 30/40 HEVRE
 • karnet: 50 PLN

 

9.10

Parti & Minut (Johan, Christopher & Per-Âke)
Sax Madness (Julie, Anna, Signe & Mikołaj)
Quartet (Susana, Steve, Elsa & Tim)

10.10
Trio (Anna, Elsa & Christopher)
Duo (Susana & Julie)
Duo (Johan & Signe)
Inner Ear (Mikołaj, Steve, Tim & Per-Âke)

 

SATOKO FUJII & KRAKOW IMPROVISERS ORCHESTRA

„Satoko Fujii Com-Impro For Large Ensemble”

SKŁAD:

Satoko Fujii (JPN)– conducting

Tomek Chołoniewski (POL) – drums

Brianne Curran (AUS) – violin

Malwina Kołodziejczyk (POL) – tenor saxophone

Wiktor Krzak (POL)- bassoon

Sebastian Mac (POL)- guitar

Adam Nyk (POL)- vocal

Ernest Ogórek (POL)- bass

Paulina Owczarek (POL)– baritone saxophone/ conducting

Adam Stodolski (POL)- bass

Aleksander Wnuk (POL)- drums

Patryk Zakrocki (POL)- viola

 • termin: 10.2017
 • miejsce: MANGGHA
 • godzina: 20:00
 • cena biletu: 15/20 PLN

 

MICHAEL ZERANG/ PIOTR MEŁECH / KSAWERY WÓJCIŃSKI TRIO

SKŁAD:

Michael Zerang (USA) – drums

Piotr Mełech (POL) – clarinet

Ksawery Wójciński (POL) – bass

 • termin: 10.2017
 • miejsce: ALCHEMIA
 • godzina: 20:00
 • cena biletu: 30/40 PLN

LOTTO

SKŁAD:

Łukasz Rychlicki (POL) – guitar

Mike Majkowski (POL)– bass

Paweł Szpura (POL) – drums

 • Data: 10.2017
 • Miejsce: ALCHEMIA
 • Godzina: 20:00
 • cena biletu: 30/40 PLN

AMIRTHA KIDAMBI & ELDER ONES:

SKŁAD:

Amirtha Kidambi(USA) – vocals & harmonium

Matt Nelson(USA) – soprano saxophone

Brandon Lopes(USA) – bass

Max Jaffe(USA) – drums

 • Data: 11.2017
 • Miejsce: HEVRE
 • Godzina: 20:00
 • cena biletu: 30/40 PLN

KEN VANDERMARK RESIDENCY

„Unexpectable”

SKŁAD:

Mette Rasmussen (DNK) – saxes                                            

Eddie Prévost (GBR) drums

John Tilbury (GBR) – piano

Steve Noble (GBR) – drums

John Butcher (GBR) – reeds

Nate Wooley (USA) – trumpet

Joe McPhee (USA) – tenor sax, pocket trumpet

Ikue Mori (JPN) – piano

Hamid Drake (USA) – drums

Kent Kessler (USA) – bass

 • Data: 7-11.11.2017
 • Miejsce: HEVRE 7.11., ALCHEMIA 8-10.11., MANGGHA: 11.11.
 • Godzina: 20:00
 • cena biletu: HEVRE, ALCHEMIA 30/40 PLN, MANGGHA 50/60 PLN
 • cena karnetu: 140 PLN

 

7.11

set 1: Ken Vandermark / Nate Wooley duo

set 2: Ikue Mori solo

set 3: Steve Noble/ Mette Rasmussen duo

8.11

set 1: Mette Rasmussen solo

set 2: John Butcher / Nate Wooley duo

set 3: Ikue Mori / Steve Noble / Ken Vandermark trio

9.11

set 1: Joe McPhee solo

set 2: John Butcher / Ken Vandermark duo

set 3: Kent Kessler / Steve Noble / Mette Rasmussen / Nate Wooley quartet

10.11

set 1: Kent Kessler / Joe McPhee duo

set 2: John Butcher / John Tilbury duo

set 3: Hamid Drake / Eddie Prévost / Ken Vandermark trio

11.11

set 1: Eddie Prévost / John Tilbury / Ken Vandermark trio

set 2: DKV & Joe McPhee

CHARLOTTE HUG / LUCAS NIGGLI DUO

SKŁAD:

Charlotte Hug (CHE) – viola, voice

Lucas Niggli (CHE) – drums

 • Data: 11.2017
 • Miejsce: ALCHEMIA
 • Godzina: 20:00
 • cena biletu: 30/40 PLN

NU BAND

SKŁAD:

Thomas Heberer (DEU) – trumpet

Mark Whitecage (USA) – alto sax & half-horn

Joe Fonda (USA) – bass & flute

Lou Grassi (USA) – drums & percussion

 • Data: 11.2017
 • Miejsce: ALCHEMIA
 • Godzina: 00
 • cena biletu: 30/40 PLN

LIŪDAS MOCKUNAS / RAFAŁ MAZUR / RAYMOND STRID

SKŁAD:

Liūdas Mockunas (LTU) – saxes

Rafał Mazur (POL) – acoustic bass guitar

Raymond Strid (SWE) – drums

 • Data: 12.2017
 • Miejsce: HEVRE
 • Godzina:00
 • cena biletu: 30/40 PLN

Adresy wydarzeń:

Klub Alchemia Estery 5, 31-056 Kraków
Hevre Beera Meiselsa 18, 33-332 Kraków
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”, Al. Marii Konopnickiej 26, 30-302 Kraków

 

IMANY już 17 października zaczaruje Tauron Arenę!

KRAKÓW BACH FESTIWAL – 13-15 października 2017

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. dowiedz się więcej

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Zamknij