close

PROGRAM MCK MARZEC 2018

Program Międzynarodowego Centrum Kultury

marzec 2018

1.03 Czwartek

13:00 Kwadrans ze sztuką – Nowy świat (zespół domów miejskich).

W każdy czwartek i piątek MCK zaprasza na 15-minutowe spotkania, podczas których można dowiedzieć się czegoś więcej o jednym z eksponatów prezentowanych na wystawie Lwów, 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm. Wyjątkowe historie pojedynczych obiektów staną się kluczem do odkrycia historii międzywojennego Lwowa.

Wstęp w cenie biletu na wystawę.

18:00 O Lwowie – jak pisano, jak mówiono – spotkanie z dr Katarzyną Kotyńską i dr Jagodą Wierzejską.

We Lwowie przeplatają się pamięci: polska, ukraińska i żydowska, co sprawia, że jego obraz w literaturze jest interesującym polem do badań. Katarzyna Kotyńska i Jagoda Wierzejska porozmawiają o zagadnieniach związanych z przedstawianiem tego miasta w literaturze i wikłaniem go w różne narracje.

Katarzyna Kotyńska – dr hab., profesor w Instytucie Slawistyki PAN, tłumaczka literatury ukraińskiej.

Jagoda Wierzejska – historyczka literatury i krytyczka literatury. Adiunkt w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Wstęp wolny.

2.03 Piątek

13.00  Kwadrans ze sztuką – Lwowskie mieszkanie (wieszak-szatnia).
Opis cyklu przy dacie 1 marca.

Wstęp w cenie biletu na wystawę.

4.03 Niedziela

12:00 Zwiedzanie wystawy Lwów, 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm z przewodnikiem w języku polskim.

Oprowadzanie w cenie biletu, nie obowiązują zapisy.

12:30 MINIspotkania ze sztuką – Elewacja.
Godzinne zajęcia dla dzieci w wieku 4–8 lat, których tematem jest jedno wybrane pojęcie związane z tematyką wystawy Lwów, 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm.

Wstęp wolny, nie obowiązują zapisy, informacje: warsztaty@mck.krakow.pl, tel. 12 424 28 60.

16:00 Zwiedzanie wystawy Lwów, 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm z przewodnikiem w języku ukraińskim. Oprowadzanie w cenie biletu, nie obowiązują zapisy.

5.03 Poniedziałek

12.00 sMoCzKi – oprowadzanie po wystawie Lwów, 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm dla opiekunów z dziećmi do lat trzech.

Wstęp wolny, nie obowiązują zapisy, informacje: warsztaty@mck.krakow.pl, tel. 12 424 28 60.

6.03 Wtorek

18.00 O reformacji w Europie Środkowej
Spotkanie z prof. Ewą Chojecką – wybitną historyczką sztuki, połączone ze zwiedzaniem wystawy Reformacja w Europie Środkowej i Wschodniej. Kanwą do rozmowy jest także 28. numer kwartalnika „Herito” zatytułowany „Pamięć reformacji w Europie Środkowej”. Spotkanie poprowadzi Łukasz Galusek.

Wstęp wolny

8.03 Czwartek

13:00 Kwadrans ze sztuką – Być kobietą (obraz Akt Magrit Sielskiej).
Opis cyklu przy dacie 1 marca.

Wstęp w cenie biletu na wystawę.

18:00 Helena Syrkusowa – zapomniana architektka modernizmu – wykład Rafała Ochęduszki.

Helena Syrkusowa należy do grona wybitnych polskich architektów i architektek modernizmu w Polsce, w okresie zarówno międzywojennym, jak i powojennym. Ukończyła Politechnikę Warszawską, na której poznała między innymi Barbarę i Stanisława Brukalskich, Bohdana Lacherta, Józefa Szanajcę oraz swojego przyszłego męża Szymona Syrkusa. Wspólnie z nimi w 1925 roku założyła grupę twórczą Praesens, która od 1928 roku była polską sekcją Congrés Internationaux d’Architecture Moderne (CIAM). Helena Syrkusowa pełniła w latach 1948–1955 funkcję jednego z wiceprezesów CIAM. Wśród zrealizowanych projektów są między innymi: budynek Związku Nauczycieli Polskich w Warszawie (1931), Teatr Eksperymentalny dla Ireny Solskiej na warszawskim Żoliborzu (1934), powojenne osiedla na Kole i Pradze w Warszawie oraz osiedle Tatry w Lublinie.

Rafał Ochęduszko – historyk sztuki związany z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, badacz teorii architektury Heleny i Szymona Syrkusów.

Wstęp wolny.

9.03 Piątek

11:00 Dojrzali do sztuki. Spotkania dla seniorów w MCKArtes i lwowska awangarda.
Wykład poświęcony ugrupowaniu artystycznemu Artes, które działało we Lwowie w latach 1929–1936. Współtworzyły je tak wyraziste osobowości ówczesnej lwowskiej sceny kulturalnej, jak malarze Aleksander Krzywobłocki i Otto Hahn czy pisarka, krytyczka i teoretyczka sztuki Debora Vogel. Wykład zaprezentuje podstawowe założenia programowe grupy oraz związki z innymi ówczesnymi środowiskami awangardowymi.

Prowadzenie: Małgorzata Jędrzejczyk. Wstęp wolny, nie obowiązują zapisy, informacje: warsztaty@mck.krakow.pl, tel. 12 424 28 60.

13:00 Kwadrans ze sztuką – Kawiarniane życie (kawiarnia Szkocka)
Opis cyklu przy dacie 1 marca. Wstęp w cenie biletu na wystawę.

10.03 Sobota

11.00 12 spacerów na 12 miesięcy – Skarby pod stopami. Spacer szlakiem posadzek i okładzin ceramicznych.
Posadzki i okładziny ścienne były nieodłącznym elementem wystroju kamienic z końca XIX i XX wieku. Mnogość wzorów i deseni płytek produkowanych w wielu europejskich fabrykach powodowała, że każde ozdobione taką ceramiką wnętrze było unikatowe. Nie inaczej jest w Krakowie, gdzie do dziś zachowało się wiele wspaniałych przykładów ceramiki architektonicznej z przełomu wieków, zdobiącej westybule i korytarze budowli publicznych oraz prywatnych. Projekt przygotowany w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.

Prowadzenie: Agnieszka Partridge – doktor nauk technicznych Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, dziennikarka, publicystka, historyczka sztuki.

Wstęp wolny, zbiórka pod Collegium Nowodworskiego przy ul. św. Anny 12.

11.03 Niedziela

12:00 Zwiedzanie wystawy Lwów, 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm z przewodnikiem w języku polskim.
Oprowadzanie w cenie biletu, nie obowiązują zapisy.

12:30 Lwowskie baśnie i legendy – warsztaty.
Spotkanie dla dzieci, podczas którego odbędzie się wspólne czytanie lwowskich baśni i legend oraz warsztaty plastyczne inspirowane poznanymi historiami.

Wstęp wolny, nie obowiązują zapisy, informacje: warsztaty@mck.krakow.pl, tel. 12 424 28 60.

16:30 Zwiedzanie wystawy Lwów, 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm z przewodnikiem w języku angielskim.
Oprowadzanie w cenie biletu, nie obowiązują zapisy.

15.03 Czwartek

13:00 Kwadrans ze sztuką – Elektryzujący budynek (makieta MZE)
Opis cyklu przy dacie 1 marca.
Wstęp w cenie biletu na wystawę.

18:00 Modernizm w Bydgoszczy – wykład dr Agnieszki Wysockiej.
W chwili powrotu w granice Polski w styczniu 1920 roku Bydgoszcz miała już wyraźnie ukształtowany układ urbanistyczny. Planiści z jednej strony dostosowywali swoje pomysły do zastanej architektury, z drugiej proponowali własne rozwiązania. Wykład będzie przeglądem najciekawszych obiektów powstałych w latach dwudziestych, kiedy to więcej było realizacji z funduszu Urzędu Miasta, oraz w latach trzydziestych, kiedy uaktywnili się zleceniodawcy prywatni. Zaprezentowane zostaną też duże osiedla mieszkaniowe, takie jak dzielnica-ogród Sielanka czy osiedle w Lesie Gdańskim oraz nowe kościoły, w tym monumentalny kościół OO. Misjonarzy.

Agnieszka Wysocka – historyczka sztuki, bada architekturę i zjawiska kulturowe XIX i XX wieku. Jest autorką książki Architektura i urbanistyka w Bydgoszczy w dwudziestoleciu międzywojennym.

Wstęp wolny.

16.03 Piątek

13.00  Kwadrans ze sztuką – 719 miejsc siedzących (makieta Domu Kolejarza).
Opis cyklu przy dacie 1 marca.
Wstęp w cenie biletu na wystawę.

18.03 Niedziela

12:00 Zwiedzanie wystawy Lwów, 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm z przewodnikiem w języku polskim.
Oprowadzanie w cenie biletu, nie obowiązują zapisy.

12:30 MINIspotkania ze sztuką – Architekt.
Godzinne zajęcia dla dzieci w wieku 4–8 lat, których tematem jest jedno wybrane pojęcie związane z tematyką wystawy Lwów, 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm.

Wstęp wolny, nie obowiązują zapisy, informacje: warsztaty@mck.krakow.pl, tel. 12 424 28 60.

16:00 Zwiedzanie wystawy Lwów, 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm z przewodnikiem w języku ukraińskim.

Oprowadzanie w cenie biletu, nie obowiązują zapisy.

22.03 Czwartek

13:00 Kwadrans ze sztuką – Na Targach we Lwowie (Targi Wschodnie, projekty).
Opis cyklu przy dacie 1 marca.
Wstęp w cenie biletu na wystawę.

18:00 Sprawa Gorgonowej – spotkanie z Cezarym Łazarewiczem; prowadzi Paulina Małochleb.

Sprawa Gorgonowej, najgłośniejsza historia kryminalna międzywojennej Polski, wiąże się z tematem wystawy poprzez postać Henryka Zaręby, architekta i ojca zamordowanej Lusi. W swoim najnowszym reportażu Koronkowa robota. Sprawa Gorgonowej Łazarewicz próbuje nie tylko ustalić, czy Gorgonowa była winna, ale także, co się z nią stało po zwolnieniu z więzienia 3 września 1939 roku.

Cezary Łazarewicz – dziennikarz prasowy, reporter i publicysta. Autor wielu reportaży, m.in. Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka (2016) oraz Tu mówi Polska. Reportaże z Pomorza (2017).

Paulina Małochleb – krytyczka i historyczka literatury. Sekretarz nagrody im. Wisławy Szymborskiej, laureatka Nagrody Prezesa Rady Ministrów, stypendystka Programu Młoda Polska MKiDN i laureatka Stypendium Młoda Polska NCK.

Wstęp wolny.

23.03 Piątek

13:00 Kwadrans ze sztuką – Orlęta Lwowskie (Cmentarz Obrońców Lwowa na Łyczakowie)
Opis cyklu przy dacie 1 marca.
Wstęp w cenie biletu na wystawę.

18:00 Ukraińskie ślady w Krakowie – spotkanie z Iwoną Boruszkowską i Urszulą Pieczek.

Iwona Boruszkowska – doktor literaturoznawstwa, asystentka w Katedrze Teorii Literatury na Wydziale Polonistyki UJ. Autorka książki Defekty. Literackie auto/pato/grafie – szkice.

Urszula Pieczek – redaktorka miesięcznika „Znak”, doktorantka na Wydziale Polonistyki UJ.

Wstęp wolny.

25.03 Niedziela

12:00 Zwiedzanie wystawy Lwów, 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm z przewodnikiem w języku polskim.
Oprowadzanie w cenie biletu, nie obowiązują zapisy, informacje: warsztaty@mck.krakow.pl, tel. 12 424 28 60.

16:00 Zwiedzanie wystawy Lwów, 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm z przewodnikiem w języku angielskim.
Oprowadzanie w cenie biletu, nie obowiązują zapisy, informacje: warsztaty@mck.krakow.pl, tel. 12 424 28 60.

28.03 Środa

18.00 Lwów. Architektura i urbanistyka nowoczesności po nowoczesności – wykład prof. Bohdana Cherkesa.
Krajobraz architektoniczny międzywojennego Lwowa był splotem wielu czynników. Politechnika Lwowska i jej kadra naukowa pełniły ważną funkcję scalania szkolnictwa architektonicznego w II Rzeczypospolitej. Jako jedna z dwóch uczelni technicznych w kraju ściągała studentów i studentki z rozlicznych zakątków Polski. Ich działalność miała ogromny wpływ na samo miasto, które w okresie międzywojennym było nie tylko laboratorium awangardy architektonicznej, lecz także przestrzenią eksperymentu z innych dziedzin, takich jak fotografia czy malarstwo.

Prof. Bohdan Cherkes – ukraiński architekt i badacz historii architektury związany z Wydziałem Architektury Politechniki Lwowskiej.

Wstęp wolny, wykład w języku polskim.

29.03 Czwartek

13.00  Kwadrans ze sztuką – Zachód słońca (obraz Zachód słońca Leona Chwistka).
Opis cyklu przy dacie 1 marca.
Wstęp w cenie biletu na wystawę.

30.03 Piątek

13.00  Kwadrans ze sztuką – Druga strona barykady (memoriał wojskowy Strzelców Siczowych).
Opis cyklu przy dacie 1 marca.
Wstęp w cenie biletu na wystawę.

Materiały prasowe: MCK

Paulina Przybysz w krakowskim Klubie Zaścianek!

18 Tydzień Kina Hiszpańskiego w Kinie Pod Baranami- 15-21 marca 2018

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. dowiedz się więcej

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Zamknij