close
STUDIA PODYPLOMOWE AKADEMIA DZIEDZICTWA 2018-2019 – NABÓR ROZPOCZĘTY

STUDIA PODYPLOMOWE AKADEMIA DZIEDZICTWA 2018-2019 – NABÓR ROZPOCZĘTY

MCK rozpoczyna nabór do 13. edycji Akademii Dziedzictwa – dwusemestralnych  studiów  podyplomowych  poświęconych zarządzaniu dobrami kultury oraz promocji dziedzictwa kulturowego.

Uzupełnieniem i dużym atutem programu są warsztaty terenowe przy obiektach zabytkowych, tygodniowy obóz naukowy i końcowy objazd studyjny (koszt wyjazdów jest wliczony w opłatę za studia!). Dla każdego studenta jest to możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej, zdobytej podczas studiów, z realiami. Studenci tegorocznej edycji kilka dni temu wrócili z objazdowych warsztatów na terenie Górnego Śląska.

Odwiedziliśmy obiekty reprezentujące szerokie spectrum zagadnień związanych z zarządzaniem instytucjami kulturowymi – wspomina Marek Świdrak z Ośrodka Edukacji – Akademia Dziedzictwa MCK –  Widzieliśmy miejsca, które pełnią ważną rolę na ogólnopolskiej mapie kulturalnej, takie jak NOSPR, ale także obiekty pełniące funkcję lokalną, jak Muzeum Pałacu Schoena w Sosnowcu. Były to zarówno instytucje, które mają zapewnione finansowanie z budżetu publicznego, takie jak Muzeum Śląskie, ale także takie, które działają dzięki środkom własnym osób dbających o ochronę danego obiektu, czego przykładem jest zamek w Chudowie. Wizyta w każdym z obiektów wzbogacona została o spotkanie z osobami  zarządzającymi nimi, lub odpowiedzialnymi za toczące się w nich projekty. Szczególnie cenne było spotkanie z panem Markiem Kandzią – Prezesem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie kopalnią srebra w Tarnowskich Górach. Ta niewielka organizacja własnymi siłami, a także głównie dzięki własnym środkom, doprowadziła do wpisania kopalni na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Geneza studiów sięga 2001 r., kiedy Międzynarodowe Centrum Kultury wspólnie z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie postanowiły powołać pierwszy w Polsce kompleksowy program edukacyjny poświęcony nowoczesnym metodom  zarządzania  i  administracji  w  instytucjach  związanych  z  ochroną  dóbr kultury.

Adresatami studiów są pracownicy administracji publicznej, służby ochrony zabytków, nauczyciele, muzealnicy i pracownicy placówek kulturalnych, oraz organizatorzy turystyki kulturowej.

Uczestnicząc w wykładach i seminariach obejmujących zagadnienia ekonomiczne, prawne i społeczne, które tworzą podstawy nowoczesnej filozofii ochrony dziedzictwa, słuchacze przechodzą szkolenie w zakresie nowoczesnych metod ochrony dziedzictwa kulturowego i zarządzania jego zasobami.

Kadrę naukową Akademii stanowią wybitni specjaliści, autorzy licznych publikacji z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji zespołów zabytkowych, dyrektorzy, kuratorzy i konserwatorzy zespołów zabytkowych i kolekcji muzealnych. O prestiżu Akademii Dziedzictwa świadczą już same nazwiska wykładowców, wśród nich: prof. Jerzy Hausner, prof. Bogusław Szmygin, prof. Stanisław Waltoś, prof. Andrzej Rottermund, Paweł Jaskanis, prof. Wojciech Bałus.

Program:

Zajęcia z zakresu zarządzania kulturą, ochrony dziedzictwa oraz prawa i administracji zostaną zorganizowane w ramach następujących bloków tematycznych:

* teoria dziedzictwa kulturowego,
* prawne i finansowe aspekty ochrony dziedzictwa,
* historia kultury i sztuki – centra i prowincje artystyczne
* przemysły kultury i formy udostępniania dziedzictwa,
* marketing, promocja i komunikacja,
* samorząd terytorialny, planowanie przestrzenne i prawne uwarunkowania ochrony zabytków.

Organizacja studiów:

Program studiów podyplomowych Akademia Dziedzictwa 2018–2019 zostanie zrealizowany w trakcie dwóch semestrów akademickich i obejmować będzie spotkania weekendowe, składające się z wykładów, ćwiczeń i seminariów dyplomowych. W tym roku akademickim warsztaty z zakresu zarządzania instytucjami kultury: 2 dni, 18 godzin zajęć, planowany termin: 21-22 kwietnia 2018; proponowany temat: Zarządzanie wybranymi instytucjami kultury na Górnym Śląsku. Warsztaty terenowe z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym: 5 dni, 40 godzin zajęć; proponowany termin: 6-10 lipca 2018; proponowany temat: Zarządzanie obiektami dziedzictwa kulturowego w województwie małopolskim.

Warunki przyjęcia: Ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku.

Warunki finansowe i organizacyjne:

Koszt jednego semestru studiów wynosi 1700,00 zł.

Planowana liczba uczestników: 30 osób.

Zgłoszenia:

Zgłoszenie powinno zawierać: podanie, wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie: http://www.mck.krakow.pl/page/akademia-dziedzictwa), życiorys, kopię (odpis) dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz 3 zdjęcia. Zainteresowani zostaną pisemnie powiadomieni o terminie rozpoczęcia zajęć i ich szczegółowym harmonogramie.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Międzynarodowe Centrum Kultury
Rynek Główny 25, 31-008 Kraków
tel. 12 42-42-800, 12 42-42-848
e-mail: sekretariat@mck.krakow.pl

Więcej informacji:
http://www.mck.krakow.pl/page/akademia-dziedzictwa

dr Michał Wiśniewski – Kierownik Ośrodka Edukacji Akademia Dziedzictwa 12 42-42-820

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy


W 2013 roku wydana została przez MCK publikacja zawierająca 15 najlepszych prac dyplomowych Akademii Dziedzictwa.

Materiały prasowe: MCK

PROGRAM MCK WRZESIEŃ 2018

Dracula w Bonarce

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. dowiedz się więcej

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Zamknij