close
Ogólnopolska konferencja naukowa „Etyka a patriotyzm”

Ogólnopolska konferencja naukowa „Etyka a patriotyzm”

Między 10 a 12 maja w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Grodzka 52, sala 13)  odbędzie się objęta przez nas patronatem Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Etyka a patriotyzm, efekt współpracy trzech sekcji Koła Naukowego Studentów i Studentek Filozofii UJ : Sekcji Etyki, Sekcji Krytyki Marksistowskiej oraz Sekcji Filozofii Aten, Jerozolimy i Aleksandrii.

Jako organizatorzy wierzymy, że – zwłaszcza współcześnie – fenomen patriotyzmu wymaga debaty angażującej osoby o różnych poglądach i perspektywach. Mam nadzieję, że nasze wydarzenie będzie stanowiło przestrzeń dla takiej dyskusji – mówi Adriana Mickiewicz, przewodnicząca Sekcji Etyki Koła Studentów i Studentek Filozofii UJ, pomysłodawczyni wydarzenia – Konferencja będzie miała wymiar interdyscyplinarny. Przygotowaliśmy prelekcje na temat koncepcji filozoficznych, ale naszą dyskusję poszerzymy o wystąpienia dotyczące zarówno literatury, jak i historii czy sytuacji politycznej Polski oraz innych państw (jest w naszym programie m.in. prelekcja poświęcona Japonii czy Izraelowi) Wśród referentów znajdują się znaczący dla polskiej nauki teoretycy i teoretyczki, jak chociażby prof. Maria Flis, prof. Andrzej Leder czy prof. Edward Czapiewski, jak i dopiero rozpoczynający swoją drogę studenci i studentki reprezentujący ośrodki badawcze z całego kraju. 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem do zapoznania się z programem konferencji.

 

 

DZIEŃ I – PIĄTEK 10.05

Instytut Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, s. 13.

 

10:00 – 11:00 Pierwszy panel tematyczny

Katarzyna Czech (UW): Romantyczne wzorce pamięci i patriotyzmu w poezji smoleńskiej

Maciej Wcisło (UJ): Napięcia między patriotyzmem a pacyfizmem ­­– przypadek Józefa Wittlina

Ilya Tsibets (UŁ): ‘Śmierć Stalina’ a współczesne rosyjskie myślenie patriotyczne

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa

11:15 – 12:00 Drugi panel tematyczny

mgr Jacek Skrzypek (UJ): Tożsamości niereligijne a konstruowanie polskiej przestrzeni społecznej

mgr Piotr Paszelke (UMK): Nacjonalizm – katolicki czy nie? Współczesne postrzeganie nacjonalizmu w  dyskursie społecznym

12:00 – 12:15 Przerwa kawowa

12:15 – 13:30 Trzeci panel tematyczny

mgr Mariusz Jabłoński (Akademia Ignatianum): Etyczna koncepcja narodu w myśli Feliksa Koneczego  na tle nauki o cywilizacji

mgr Piotr Sołowij (UJ):  Czy troska o instytucje państwowe stanowi przejaw patriotyzmu – kilka słów o  refleksjach historycznych Timothy’ego Snydera w kontekście polskiego Trybunału  Konstytucyjnego

Mikołaj Raczyński (UW): Patriotyzm konstytucyjny bez konstytucji? Etyczne elementy koncepcji  patriotyzmu konstytucyjnego Jürgena Habermasa

Konstanty Pilawa (UJ): Republikański mit polityczny. Funkcja i znaczenie w polskim dyskursie  publicznym

13:30 – 13:45 Przerwa kawowa

13:45 – 15:00  Panel ekspercki

prof. dr hab. Maria Flis (UJ): Patriotyzm w świetle etyki dyskursu. Czy możliwe jest patriotyczne  wychowanie?

dr hab. Joanna Hańderek (UJ): Patriotyzm – czego miłowanie?

dr Tomasz Żuradzki (UJ): Patriotyzm jako postawa godna potępienia

15:00 – 16:30  Przerwa obiadowa

16:30 – 17:15 Czwarty panel tematyczny

dr Joanna Puchalska (UJ): Współczesny nacjonalizm japoński

mgr Michał Przybylak (ASzWoj): Mity narodowe w budowaniu narodu i państwa na przykładzie  syjonizmu rewizjonistycznego i Izraela w XX wieku

17:15 – 17:30 Przerwa kawowa

17:30 – 18:30 Piąty panel tematyczny

Jakub Wolak (UJ) Jüngerowski projekt etyki anarchicznej – filozofia radykalnej suwerenności

Maciej Kolasa (UJ) Dyskurs antykomunistyczny i tożsamość narodowa wobec pojęcia mitu w  strukturalizmie

Rafał Piotrowski (UJ) Wyzwolenie narodu czy wyzwolenie od narodu? Kwestia narodowa a lewica  socjalistyczna


DZIEŃ II – SOBOTA 11.05

 

9:30 – 10:30    Pierwszy panel tematyczny

mgr Agata Kałabunowska (UJ): „Potrzebujemy wreszcie zdrowego stosunku do patriotyzmu i  umiłowania ojczyzny”. O roli i funkcjach patriotyzmu w programie ideowo-politycznym ruchu  identytarystów.

mgr Julia Golachowska (PAN): Myśli nowoczesnego konsumenta. Zjawisko mody tożsamościowej w  kontekście patriotyzmu ekonomicznego

Małgorzata Mróz (UW): Nacjonalizm i sprzeciw wobec niego w środowisku akademickim

10:30 – 10:45 Przerwa kawowa

10:45 – 12:15 Drugi panel tematyczny

Łukasz Kożuchowski (UW): Car, feministka i endek a chłopi, czyli zwięźle o trzech możliwych  historycznych przyczynach nieobecności ludu w polskiej pamięci społecznej

mgr Aleksandra Goszczyńska (UŁ): „Azyjatyk zbytkiem  zepsowany, Egipczyk  zniewieściały, Arabczyk  wywędzony, drobny i nieczysty…”. Etyka a postrzeganie wroga w XVI- i XVII-wiecznych  turcykach

mgr Anna Podlecka (UwB): Patriotyczna postawa Jana Dymitra Solikowskiego w świetle jego pism  politycznych

Wojciech Reszkowski (UW): Odrodziciel czy zbrodniarz? – postać ks. Józefa Tiso we współczesnej  Słowacji

12:15 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 13:45 Debata Profesorska ‘Recepcja marksizmu w Rosji – aspekty historyczne i etyczne’

Uczestnicy: prof. dr hab. Edward Czapiewski (DSW), dr hab. Leszek Augustyn (UJ), dr hab. Michał Bohun (UJ); moderator: mgr Konrad Butas (UJ)

13:45 – 15:15 Przerwa obiadowa

15:15 – 16:00 Panel Ekspercki

dr hab. Leszek Augustyn (UJ): „Soborowość rosyjska”: pogłębienie czy zagrożenie podstaw życia  społecznego?

dr hab. Michał Bohun (UJ): Kochanka, matka, dziecko. Spór o nacjonalizm w 1916 roku

16:00 – 16:15 Przerwa

16:15 – 17:00 Wykład ekspercki dr hab. Andrzeja Ledera (PAN): Patriotyzm a etyka


DZIEŃ III – NIEDZIELA 12.05

 

10:00 – 11:15  Pierwszy panel tematyczny

Weronika Węc (UJ): Trans-patriotyzm. Witolda Gombrowicza walka z narodem

Maciej Oleksy (UJ): Aporia gościnności. Derrida, Wodziński, Szostak

mgr Anna Spiechowicz (UJ):  „Moja prywatna polskość, dla której gotów jestem ponosić znaczne  ofiary, jest wyidealizowanym fragmentem rzeczywistości”. O patriotyzmie według Jana Józefa  Szczepańskiego.

11:15 – 11:30  Przerwa kawowa

11:30 – 12:30  Drugi panel tematyczny

Adriana Mickiewicz (UJ): Znaczenie pluralizmu dla kształtowania tożsamości etycznej jednostki

Tomasz Detlaf (UW): Postmodernistyczny argument za patriotyzmem. Próba interpretacji pojęć  solidarności i etnocentryzmu u Rorty’ego

mgr Bartosz Piotr Bednarczyk (UJ): Przekraczanie impasu emancypacji. Alaina Badiou krytyka figury  ,,inności’’

12:30 – 12:45  Przerwa kawowa

12:45 – 13:30  Panel ekspercki

prof. dr hab. Piotr Augustyniak (UEK): Krytyczne ujęcie narodu i patriotyzmu w ‚Wyzwoleniu’ St. Wyspiańskiego

dr Radosław Strzelecki (UJ): „Poetycko mieszka człowiek…” – motyw wspólnoty języka w dialogu  Heideggera z Hölderlinem

13:30 – 15:00 Przerwa obiadowa

15:00 – 15:45 Panel ekspercki

dr Michał Bizoń (UJ): Czy widział ktoś kiedyś patriotyzm?

mgr Alicja Neumann (Collegium Invisible): Metafizyka patriotyzmu. Miłość do państwa w egipskich  tekstach z Okresu Późnego

15:45 – 16:00 Przerwa kawowa

16:00 – 17:00 Trzeci panel tematyczny

Paweł Karpiński (UJ): Patriotyzm czy sztuka przetrwania? Etyka i wychowanie starożytnych Egipcjan i  Spartan

Tomasz Wasilewski (UJ): Po co dbać o państwo w świecie niepewności? Perspektywa sceptyka

Bartłomiej Dudek (UJ): Czy kosmopolita może być patriotą? Perspektywa stoicka

 

Komitet Organizacyjny:

Adriana Mickiewicz, przewodnicząca Sekcji Etyki Koła Studentów i Studentek Filozofii UJ

Paweł Karpiński, przewodniczący Sekcji Filozofii Aten, Jerozolimy i Aleksandrii KNSF UJ

Rafał Piotrowski, przewodniczący Sekcji Krytyki Marksistowskiej KNSF UJ

Wielkomiejscy – czyli jak Europa Środkowa śniła o mieście – wykład dr hab. Agnieszki Karpowicz

Ojciec, czyli Bóg, który wymierza kary, bo uważa, że inaczej się nie da: o sztuce „Tato” w Teatrze Bagatela

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. dowiedz się więcej

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Zamknij